Ändra design på bongarna

Du kan via kassan välja vilken information som de i köket har nytta av att se längst upp på bongarna på KDS:en.

I kassan går att byta ut själva ordernumret mot bord, puck eller egen fritext beroende på hur ordern ska levereras. KDS:en har därför stöd att visa ut dessa olika alternativ på bongen.

De valen som finns i kassan idag är:

  • Ordernummer (Standard)

  • Pucknummer 

  • Bordsnummer (Denna information kan även komma med ordrar lagda från appen)

  • Fritext

Det val som gjorts kommer därför stå på samma ställe som ordernumret vanligen gör. Har personal exempelvis bytt ut ordernumret mot ett bordsnummer så kommer det att stå där istället. För att göra det tydligt för personal så har varje typ en egen ikon som kommer visas framför informationen till ordern.

Ikonerna är:

  • Ordernummer = En fyrkant

  • Pucknummer = En puck

  • Bordsnummer = Ett bord

  • Fritext = En penna