Ändra eller radera Option group (Preview)

Det är enkelt att lägga till eller ta bort produkter från en befintlig Option group. Om den inte ska användas längre så kan du ta bort gruppen för att underlätta hanteringen för dig.

Varje Option group i listan har några alternativ. Klicka på de tre punkterna ute till höger för att få upp en lista med två val.

Om du klickar på Edit så kommer du att skickas vidare till samma sida som när du skapade den. Där kan du välja att lägga till produkter, ta bort produkter eller att ändra hur kunden kan välja från gruppen.


Om du trycker på Delete så väljer du att ta bort Option group permanent.

Du kommer att få en fråga gällande om du verkligen vill ta bort Option group, detta är en säkerhetsåtgärd för att försöka förhindra att man råkar ta bort den av misstag.