Ångra förändring av state

Klickar du lite för snabbt på en order så att den går vidare till ett orderläge(state) som du inte vill att den ska vara i riktigt ännu så kan du gå tillbaka till föregående.

Om man på grund av ett misstag eller av någon annan anledning vill ångra en förändring av state, alltså att man har klickat på en bong, så kan man använda sig av ångraknappen ("Undo"), se bild:

Till exempel om man har klickat på en order så att statet har förändrats från SENT till STARTED så kommer orderns state att gå tillbaka till SENT om man klickar på “Undo”-knappen. På knappen beskrivs även vilken order som kommer att ångras - på bild 21 ångras senaste stateförändring för order #98.


Det är två saker att tänka på när det gäller ångra-knappen:

  • Du kan inte ångra din stateförändring om en annan KDS har gjort ytterligare stateförändringar på samma orderrader.

    T.ex. om du har skickat vidare din Cappuccino och Ostfralla till STARTED och en annan KDS har skickat vidare till PACKAGED så kommer du inte kunna ångra. Du kan fortfarande trycka på knappen, men ingenting kommer att hända. För att komma runt detta problem så måste du först ångra på KDS.

  • Du kan inte ångra din stateförändring om ordern har skickats till statet SERVED.