Öppen nota och parkera

Från och med version MPOS 2.3.0 kan man arbeta med en öppen nota i kassan. Det innebär att varje ny order som påbörjas läggs på en nota som kan betalas som vanligt eller parkeras undan. 

Öppen nota och parkera


För att parkera en nota:

 1. Lägg till produkter i varukorgen 
 2. Klicka på knappen Skicka & Parkera
 3. Innehållet i den aktiva ordern skickas då direkt till köket och en ny nota öppnas automatiskt

image0Varukorgen med Skicka & Parkera-knapp bredvid betalningsalternativen


Vill man parkera notan utan att skicka innehållet i den aktiva ordern till köket kan man hålla inne Skicka & Parkera-knappen, i dialogen som öppnas kan man då istället välja att enbart Parkera. 

image1
Dialog som öppnas genom att hålla inne Skicka & Parkera-knappen

För att hitta igen den parkerade notan och öppna igen:

 1. Gå till vyn Öppna notor i toppmenyn i kassan 
  1. Där ser du en lista av alla notor som påbörjats men ännu inte är betalade, 
  2. Notan kommer ha det angivna namnet du gett. Har du inte bytt ut det automatiska ordernumret är det detta som kommer visas (Se "Byt ut ordernumret" nedan).
 2. Hitta igen den parkerade notan, detta kan förenklas på olika sätt:
  -  Hitta igen notan via att använda sökfunktionen
  -  Sortera på notans identifierare, datum/tid notan var parkerad eller på vilken användare notan parkerades av. Detta görs via att klicka på pilarna bredvid dessa kolumner. 
 3. För att öppna den i varukorgen igen klickar du på notans rad. 
 4. I varukorgen kan du arbeta med notan precis som vanligt, göra ändringar, betala eller parkera den på nytt. Lägger du till nya ordrar kommer de automatiskt få samma ordernummer som de övriga i din nota. 


Lista med Öppna notor 

Vill du skicka in ordern till köket så att de kan börja förbereda maten innan kunden har betalat?
Läs mer om det här!