Öppet pris

Det kan vara användbart att kunna fylla i ett eget belopp på vissa produkter eller på en produktgrupp (ex. "Öppen mat")

En produkt kan via Leeroy Cloud få inställningen Open price. Det innebär att produkten kan ges ett annat styckpris än det förinställda priset när den säljs i kassan. 

Produkter som har ett öppet pris kommer när de läggs till i varukorgen ha en Asterix över priset.

För att redigera styckpriset på Open price produkt:

  1.  Nås genom att hålla in på produkt tillagd i varukorgen
  2. Fältet för styckpris är för dessa produkter editeringsbart
  3. Fyll i nytt pris och klicka på Applicera