Arbeta med en av produkterna på bongen i taget

Det finns gott om tillfällen då olika måltider blir klara olika snabbt. Du kan pricka av dem en och en på bongen för att lättare hålla reda på vad som är kvar att göra.

Behöver man kunna arbeta med enskilda produkter på en bong och ändra status på dessa individuellt kan man ställa in detta under Filter - Enable Interaction with individual product rows:

Denna funktion är fördelaktigt om du har flera anställda som arbetar på samma KDS, eller har flera produkter på samma beställning som du vill ändra status på individuellt (t.ex. 2 av 5 pizzor finns i ugnen).

Via detta läge kan man arbeta på både huvudprodukter men även subprodukter (ex. tillbehör) var för sig, se bilden nedan. Bongen till vänster har produkten Fanta som ännu inte är påbörjad, medan Fläskkarré har status “tillagas”, denna produkt har ytterligare tillbehör som redan är “färdiglagade” och även “paketerade”.

Vill man skjuta fram en individuell produkt och alla dess tillbehör till nästa statusläge så klickar man enbart på själva huvudproduktens rad. Vill man arbeta individuellt på tillbehören klickar man enbart på dessa.

I detta läge går det också att skjuta fram allt innehåll på bongen samtidigt till nästa status om man klickar på den färgade sektionen i toppen av bongkorten.

OBS!
Detta läge kommer inte att påverka möjligheten att skicka ut push-notiser eller hur det visas på upphämtningsskärmen. Beteendet för dessa är fortfarande på beställningsnivå, därför kommer push-notiser fortfarande bara att skickas ut en gång, det vill säga när alla produkter på bongen har statusen paketerade.