Bongar - Utskrift och inställningar

Om du vill ha bongar så kan du välja om du vill att de ska skrivas ut på en särskild skrivare eller på flera skrivare.

Ifall man har flera KDS som man använder samma filtrering på så kan det vara fördelaktigt att kunna ställa in var och när bongar ska skrivas ut. Ska bong skrivas ut från alla skrivare kopplade till en KDS som hanterar den filtreringen eller är det bättre om endast en bong ska skrivas ut från den skrivare som är kopplad till den KDS som har dessa inställningar? Välj beteende genom dessa alternativ:

  • Regardless of which station sends the ticket to the selected state =
    Alla KDS med installerade skrivare kommer att skriva ut en bong.
  • Only when my station sends the tickets to the selected state (will not print on state SENT) = Skriver endast ut en bong från den KDS som flyttade produkter till det förinställda tillståndet ("state").
 

Filtrering av utskrivna bongar

Standardinställningen för de utskrivna bongarna är att de följer originalfiltreringen, alltså att de säljkanaler, dining types och printgrupper som har valts ska hamna på KDS:ens ordervy även följer med vid utskrift av bongarna. Vid behov är det även möjligt att använda en unik filtrering på de utskrivna bongarna, exempelvis om du vill få upp samtliga ordrar på din KDS men föredrar att enbart göra utskrifter för Take away-ordrar.

För att använda unika filter för de utskrivna bongarna togglar man på “Use unique print filters”. Här dyker sedan filtreringsalternativ upp. Dessa fungerar på samma sätt som filtreringen för ordervyn (se sektionen Filter - Säljkanaler, dining types och food groups).

Det går när som helst att toggla av den unika filtreringen. Då återgår bongutskriften till originalfiltreringen igen. Har du gjort några unika filterändringar sedan tidigare så är de sparade nästa gång du väljer att slå på funktionen igen.

Innehåll på bong

Man kan även i denna vy ställa in ifall man vill skriva ut Kommentarer från kassan samt om ordern gäller för Äta här/Ta med på bongen. Det görs genom att toggla dessa två respektive val:

Comments = Skriver ut eventuella Kommentarer från kassan

Dining type = Skriver ut om kunden vill Äta här eller Ta med