Business customers

Här får ni fram alla företagskunder.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Loyalty i sidomenyn och välj sedan My members.
Du har tre val, antingen Business customers, Members eller Settings.

Klicka på Business customers för att kunna se översikten av era företagskunder och för att aktivera dessa. 

Från vänster till höger så ser man Status om det är en Ny (NEW) företagskund som behöver aktiveras, eller om det är en Aktiverad (Active) kund som redan är aktiverad.
Man ser företagets namn, kontaktperson och när kunden registrerade sig.

För att se mer detaljer, aktivera eller neka kunden så klickar man på de tre prickarna ute till höger.

Om du vill se mer detaljer så klickar du på Detalis, här får du fram mer specifika uppgifter om just denna företagskund. 

Om du väljer att klicka på Activate så har du direkt aktiverat kunden, det funkar på samma sätt om du väljer att klicka på Deny, kunden kommer blir nekad direkt.