Cloud users - Skapa/editera

Här kan ni bjuda in personer till att administrera i Leeroy Cloud.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Organization i sidomenyn och välj sedan Cloud users.


Den första vyn visar de användare som redan har skapats. Om det inte har skapats någon så är denna sidan tom.


För att skapa en ny store så kan du klicka på knappen Create. Du kommer då till konfigurationssidan för en ny user.

Du behöver först fylla i för- och efternamn samt en email till personen som du vill bjuda in.

När du gjort detta och klickat på Create så kommer du vidare till konfigurationssidan för användaren.

Du får först se samma information som du knappade in när du skapade amvändaren.


Nästa del kan man sätta vilken behörighet som användaren ska ha i Cloud.

Role

Organization manager:
Den här behöver vara i bockad om man vill ge personen rätt till att se och göra allt i Cloud. (Om man vill kunna se Sales archive så behöver man även bocka i Store manager.)

Store admin: Den här behöver vara i bockad om man vill ge personen rätt till att administrera alla Stores.

BI admin: Den här behöver vara i bockad om man vill ge personen rätt till allt under Insights inkl alla rapporter.

BI reader: Den här behöver vara i bockad om man vill ge personen rätt till att se Dashboard under Insight. (Man kan välja vilka Stores som personen ska kunna se)

Layout manager: Den här behöver vara i bockad om man vill ge personen rätt till allt under Menus & Layouts.

Loyalty manager: Den här behöver vara i bockad om man vill ge personen rätt till allt under Loyalty.

Product manager: Den här behöver vara i bockad om man vill ge personen rätt till allt under Product management.

Store manager: Den här behöver vara i bockad om man vill ge personen rätt till allt om en specifik Store. (Man kan välja vilka Stores som personen ska kunna se, om man vill kunna se Sales archive så behöver man även bocka i Store manager)


Klicka på "Save" för att spara användaren.