Skapa Combo Offer

En handledning för hur du ställer in ett kombinationserbjudande - erbjudandet som ger dig ett nytt (bättre) pris, snarare än en rabatt. Du kan kombinera produkter för att få ett bättre gruppris vid köp tillsammans.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Loyalty i sidomenyn och välj sedan Combo offers.

Den första vyn visar de erbjudanden som du redan har lagt. Om du inte har lagt in några ännu så är listan tom.


För att skapa ett Combo offer så klickar du på Create i det övre vänstra hörnet.


Först så får du ange ett namn för detta erbjudande samt knuta ihop det med en kampanj.

När detta är gjort så kommer du vidare till att skapa upp själva erbjudandet och vad det ska innehålla.
Ett kombinationserbjudande byggs upp av grupper av produktval. För varje val behöver kunden göra ett val, ett urval kan innehålla en eller flera produkter. Du kan ha så många eller få val du vill.

För att göra det enklare att förklara kommer vi att sätta upp en Lunchdeal som exempel.

Luncherbjudande: Du vill att dina kunder ska välja: en hamburgare + ett tillbehör + en dryck.
För att ställa in detta behöver vi 3 val, A+B+C. Den grå stora rutan "Add products" (se bild) är ett urval.

Klicka först på den grå rutan Add products för att börja lägga till produkter till ditt första urval. I det här exemplet hamburgarna.

Multiväljaren öppnas och låter dig välja vilken produkt du vill ha i det första valet.
Tips: För att enkelt hitta dina produkter, använd filtret till vänster för att t.ex. filtrera på "App menu".

Du kan se alla produkter du har valt för detta urval om du klickar på fliken "Selected products" längst upp till vänster.

Detta urval (A) innehåller produkter från två olika produktgrupper "Burgare" och "Sallad". Produkterna kategoriseras så att du enkelt och snabbt kan sätta samma pris på alla ingående produkter i samma produktgrupp om du vill.

Ange det pris du vill sätta på de valda produkterna. Om du ställer in priset i inmatningsfältet "New price" överst i produktgruppen kommer priset att gälla för alla ingående produkter i den produktgruppen. För att få unika priser anger du bara priset i inmatningsfältet direkt på den produktraden.

För att lägga till ett nytt urval (för urval C) klicka bara på den lila knappen längst ner "Add new selection". Lägg till produkter till alla önskade urval och ställ in priser på dem.

Längst ner på sidan: "Expected combo price" kan du se vilken prisklass ditt erbjudande kommer att ha beroende på vilka val konsumenten väljer från varje produktgrupp.
A+B+C = kombopris mellan 84-123 kr.

 

Klicka på "Save" för att spara.


Settings

Appearance

Det är här du skapar det visuella erbjudandet som kunderna kan se i mobilappen.

Skriv texten till Heading och Body. Se till att texterna tydliggör vad kombinationserbjudandet handlar om och vilka produkter kunden kan välja mellan för att undvika besvikna eller förvirrade kunder.

Image
Importera en bild för att representera ditt kombinationserbjudande. Klicka på plustecknet och välj en bild från din dator.

Push notification
Fyll i ett meddelande om du vill meddela dina kunder/önskad målgrupp om ditt Combo offer, max 100 tecken. (Tänk på att för många push-meddelanden kan vara irriterande för kunderna.)

Show combo offer in app
Om du har många versioner av ett liknande erbjudande kanske du inte vill visa dem alla på erbjudandensidan i appen eftersom det kan vara lite uppsvällt. Istället kan du dölja utseendet så att det bara syns från varukorgen när och om kunden har lagt till rätt produkter. Sedan kan de använda erbjudandet och öppna det för att se bilden och läsa villkoren.

Scheduling


Välj datum för när du vill att kombinationserbjudandet ska börja och sluta. (Erbjudandet kommer inte att synas i appen förrän startdatumet.)
Klicka på startdatum. En kalenderruta dyker upp.
Klicka på önskade start- och slutdatum i kalendern för att välja.

Target group

Målgruppen är ditt sätt att välja ut de specifika användare du vill nå med din kommunikation. Du har många val och möjligheter här för att rikta dig mot specifika kunder och beteenden. Se mer info om målgrupper här.

Klicka på den målgrupp du vill nå.

Everyone – Alla inkluderar mpos och webbförbeställning om du har dessa. Om du väljer det här går du direkt till nästa rubrik Limitations.

Verified members – går till alla verifierade mobilappanvändare (även möjligt att skanna mobilappen i restaurangerna för att använda erbjudandet). Om du väljer detta går du direkt till nästa rubrik Begränsningar.

Custom group – Här har du möjlighet att rikta/styra din kommunikation till en grupp kunder beroende på när eller vad de har köpt tidigare.
Beroende på ditt val kan du se hur många personer kommunikationen kommer att nå ut till. Du kan välja ett eller flera målalternativ, välj och blanda hur du vill.
Alternativ:

- Välj vilken tidsperiod kunden ska ha gjort ett köp?

- Hur många köp ska kunden ha gjort under den valda tidsperioden?

- Välj en eller flera dagar.

- Välj en period på dagen.

- Välj en produkt. (T.ex. Rikta in dig på alla kunder som har köpt ett "Original").

- Inrikta dig på nya kunder?
When should the customer have registered in the app to receive the offer?
Om du gillar att rikta dig till kunder som har registrerat sig i appen under en viss tid t.ex. nya kunder under en viss period, använd den här inställningen för att ange vilket datum. Du kan ange antingen ett "från"-datum, "till"-datum eller båda. Om inte, välj Anytime.

Number of days the communication will be visible after registration in app
Den här inställningen är användbar om du gillar att kommunicera och premiärvisa nya kunder.
Till exempel: Skapa ett erbjudande för en lång tidsperiod (t.ex. 6 månader) för att rikta in dig på alla nya kunder under den perioden. I inställningen "Days" anger du "14". På så sätt får kunderna tillgång till erbjudandet de första 14 dagarna efter att de har verifierats som medlemmar. Om inte, lämna tomt.

Business customers – detta kommer att nå ut till din företagskunds lista över registrerade användare. Om du har partnerportalen. Du kan välja mer än en kund.

Loyalty level – Välj den lojalitetsnivå som du vill skicka meddelandet till om du har lojalitetsprogrammet.


Limitations

Det här avsnittet är valfritt och kan hoppas över.
De förvalda inställningarna som denna bild visar är inställda som standard.


Available through dining type
Vill du att erbjudandet ska gälla både takeaway och eat-in beställningar? Eller ska det bara fungera t.ex. för kunder som beställer i appen eller scannar erbjudandet (från appen) vid registret men äter i restaurangen?

Available on days
Vilka dagar ska erbjudandet gälla? Du kan välja en, några eller alla dagar.

When does the customer have to pick up their order?
Denna inställning avgör vilken tid på dygnet erbjudandet ska gälla. T.ex. Lunch 11-14.
Kunden kan göra beställningen när som helst (förbeställa) men inte hämta beställningen förrän den valda hämtningstiden uppnås. Kunden behöver även ställa in motsvarande hämtningstid i appen när beställningen görs för att kunna få tillgång till erbjudandet. I det här exemplet har ordern att hämtas mellan klockan 11-14.

Restrict offer to specific stores
Välj en eller flera restauranger från rullgardinsmenyn om du vill att ett erbjudande endast ska gälla på dessa restauranger. Alla kunder med appen kan se erbjudandet i appen, men det går endast att lösa in på de utvalda restaurangerna.

Available on platform
Detta gäller endast om du har Web preorder, annars hoppa över detta.
Här kan du bestämma om erbjudandet också ska vara öppet för overifierade webbförbeställningskunder.

Amount of offers that can be redeemed
Har du lagt ett riktigt bra erbjudande och vill begränsa hur många erbjudanden som kan lösas in?
Klicka bara på Specificerat nummer och ange önskat nummer i inmatningsfältet.

Allow offer to be used in the same order more than one time?
Om NEJ väljs: Du kommer att begränsa användningen av kombinationserbjudandet till endast ett vid varje köp. Om kunden gillar att beställa två av produkterna i kombinationserbjudandet måste de betala standardpriset för den andra produkten.

How many times can a customer redeem the combo offer?
Här kan du begränsa hur många gånger en viss användare kan använda ett erbjudande, välja en gång eller Specificerat antal och ange det antal inlösen du vill att din kund ska ha. T.ex. 3 = 3 användningar.

Till exempel: Om du kombinerar de två inställningarna om begränsad användning ovan kan du t.ex. set 100 användningar, max 1 per användare. Alla appanvändare du har riktat in dig på kommer att se detta erbjudande men det är ”först till kvarn”-regeln som kommer att gälla. När en användare har använt sin 1 inlösen kommer erbjudandet att försvinna från hans/hennes app men kommer fortfarande att vara synligt för dem som inte har löst in erbjudandet. När alla 100 användningar har lösts in kommer erbjudandet att försvinna från alla användares appar.


Can this be combined with other offers?
Den här inställningen avgör om erbjudandet kan användas tillsammans med ett annat erbjudande.

General

Name & Connect
Här har du möjlighet att ändra namn och kampanj från det du bestämde när du började skapa komboerbjudandet.Save and Publish


Du har nu gått igenom alla inställningar, ditt kombinationserbjudande är klart!
Save om du är nöjd och tryck på Publish för att göra den tillgänglig för kunderna. Den kommer att vara aktiv från det datum som valts som startdatum


Summary

Här kan du se en sammanfattning av ditt Combo offer.

Läs den noggrant och se till att allt ser rätt ut. Om du vill ändra något, gå bara tillbaka genom att klicka på önskad sida och redigera informationen. Kom ihåg att spara efter en ändring.

Du är färdig! Kombinationserbjudandet kommer att dyka upp i appen från startdatumet du angav i schemaläggningssektionen.