Dagsavslut

Om det är dags att stänga dagen så ska du gå in på toppmenyn som du finner på den lilla fyrkanten längst upp i kassaprogrammet.

Klicka på Avsluta dag för att stänga dagen eller kassan. När detta sker skrivs samtidigt en
Z-rapport ut på kvittoskrivaren. Kassan kan ej stängas för dagen om det ligger varor i varukorgen.