Daily Inventory - Skapa/editera

Här kan du lägga upp om du vill följa dagligen hur din inventering ser ut.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Product management i sidomenyn och välj sedan Daily Inventory.

Den första vyn visar de produkter som du redan har lagt. Om du inte har lagt in några ännu så är listan tom.

Klicka på Select products och välj de produkter som du vill lägga in i din inventering.
När detta är gjort så kommer du få ange i kassan varje gång du loggar in i den, hur mycket av varje produkt som finns.
För varje gång en produkt säljs så kommer antalet att minska.


Om du vill ta bort en produkt så klickar du på X ute i högra hörnet.

Du kommer att få en fråga gällande om du verkligen vill ta bort en produkt, detta är en säkerhetsåtgärd för att försöka förhindra att man råkar ta bort den av misstag.