Dashboards - Översikt

Dashboards som ligger under fliken Insights i Leeroy Cloud är sidor som innehåller många olika grafer, statistik och rapporter gällande din organisation.

Varje del av Dashbords är centrerad kring ett ämne och kan i många fall hjälpa dig att förstå organisationens resultat och hur kunderna beter sig.

Sales dashboard

I Sales dashboard fokuseras det på data som kommer från alla ordrar och kvitton som har klarmarkerats, alltså genomförda köp. Statistiken kommer från alla säljkanalerna, det vill säga både kassa, app, snabbkassa och/eller webbförsäljning. Några av de sakerna du kan följa upp via Sales dashboards är din nettoförsäljning, bruttoförsäljning, det totala antalet ordrar och vilken summa dina gäster generellt handlar för. Du kan själv anpassa vad just du vill följa upp.

Operations dashboard

Operations dashboard är fokuserad på driftkostnader, marginaler och restaurangernas prestanda. Kostnad kalkyleras utifrån priset du betalar för inköp av dina produkter och ingredienser och marginalen är skillnaden mellan bruttoförsäljningen och kostnaderna.