Detaljerad orderinformation

Ibland behöver man veta mer än vad som står på själva orderlappen, till exempel om man vill få kontakt med en kund som gjort en appbeställning. Det gör du enkelt på KDSen!

Genom att hålla inne fingret på ett orderkort på KDS:en så öppnas orderns detaljvy. Är det en förbeställning kan man här se namn och kontaktuppgifter till användaren som gjort beställningen.
I denna vy kan man även välja att skriva ut en bong för just denna order via den gröna knappen “Print Entire Order” eller avbryta beställningen via den röda knappen “Cancel order”