Filter - Printgrupper

Ifall du vill att en KDS enbart ska hantera vissa produkter så kan du ställa in detta i Printgrupper.

Följande exempel beskriver vilka sammanhang som print groups kan användas till:

Exempel: Om jag har flera KDS:er och jag vill dela upp mina ordrar så att en KDS visar Varma drycker och en annan visar Kall mat, så konfigureras detta med hjälp av print groups.

Detta gör man genom att gå in på filterinställningar på den ena KDS:en, skrolla ned till print groups-sektionen och därefter switcha på Kall mat som print group. Detta upprepas därefter på den andra KDS:en men med Varma drycker istället som print group.

Resultatet blir att en KDS hanterar alla produkter som har skapats med Kall mat som print group, och en annan hanterar alla produkter som skapats med Varma drycker.

Notering: Varje enskild produkts state påverkas av dess filtrerade print group. Ifall filtret tillåter en av två produkter, kommer bara den produktens state ändras vid interaktion.


Bilden nedan visar hur det ser ut när man har filtrerat bort en produkt (Coca cola) med hjälp av print groups, där den bortfiltrerade produkten blir utgråad. Man kan även välja att inte visa bortfiltrerade produkter överhuvudtaget genom att stänga av “Show deselected products” under Inställningar → Visible on ticket.