Filter - Säljkanaler, dining types och food groups

Följande exempel beskriver vilka sammanhang som sales channels, dining types och food groups kan användas till.

Sales channels

Exempel: Om jag har flera KDS:er och jag bara vill visa ordrar från kassan (MPOS), så kan detta konfigureras med hjälp av sales channels.

Detta gör man genom att gå in på inställningsvyn på den KDS:en som man vill ändra på, skrolla ned till sales channel-sektionen och därefter slå på MPOS som sales channel.

Resultatet blir att KDS:en bara visar ordrar som beställts via MPOS enheten.

Dining type

För varje säljkanal kan även dining type konfigureras. I bilden till vänster är det konfigurerat att för säljkanalen MPOS visa endast ordrar som kommer in med Eat in som dining type, d.v.s. Takeaway-ordrar kommer att döljas för MPOS-ordrar. På samma sätt kan det konfigureras att visa endast Takeaway-ordrar för t.ex. säljkanalen APP.

Food groups

Under varje dining type kan man även specificera vilka food groups som gäller för just den kombinationen av säljkanal och dining type. Ett vanligt scenario är att man för säljkanalen APP och dining type Takeaway vill att drycken ska synas, medans man för kombinationen säljkanaMPOS, dining type Eat in inte vill att drycken ska synas eftersom att drycken ges till kunden direkt vid beställning.