Filter - Tidslinje

När man har många ordrar utspridda över en hel dag så kan man ibland vilja filtrera bort alla ordrar som inte ligger inom en viss tid, exempelvis den kommande timmen.

Alla ordrar som är förbeställningar och inte kommer från de lokala MPOS enheterna, har en estimerad tid på när de ska vara klara. Du kan välja att se alla ordrar eller att bara se de som ska vara klara inom en viss tid. Detta kan man göra via tidslinjen som är placerad längst ned på skärmen. Det är valbart om man vill visa tidslinjen på orderskärmen eller inte.

Tidslinjen har flera intervaller att välja mellan där 15 minuter är den minsta och oändlig tid är den längsta. Standardinställningen är oändlig tid och därför kommer alla förbeställningar visas.

Exempel: Om jag vill se alla förbeställningar under kommande 8 timmar så tittar jag på tidslinjen på skärmens botten och sedan trycker jag på sektionen “8 h” på tidslinjen.

Resultatet blir att alla förbeställningar som har över 8 timmar kvar till sin estimerade tid filtreras bort och alla sektioner på tidslinjen efter “8h” sektionen blir avmarkerade.