Flytta fram en förbeställning

I vissa fall kan man även behöva flytta fram en inkommen förbeställning ifall den inte kommer gå att göra klart till den angivna tiden för upphämtning.

 

Man kan flytta fram förbeställningar som har en ETA angiven i toppen av ordern. För att göra detta går man in på ordern via dess detaljvy som du når genom att trycka och hålla in på bongen.

I toppen av detaljvyn (på samma höjd som ETA) hittar man inställningen genom att klicka på de tre prickarna längst till höger. Då öppnas en tidsinställning med snabbval under Add to ETA som lägger på 10, 20 eller 30 minuter på den angivna tiden för upphämtning.

Man kan även välja att manuellt ange en ny tid för upphämtning under Set new ETA time manually.

När man sedan klickar på gröna knappen Update time kommer tiden att ändras och kunden blir informerad i appen genom en SMS-notis samt att tiden ändras i konfirmationsvyn!

 

Notering: Kunden kan inte godkänna eller neka den uppdaterade tiden, utan kommer endast bli informerad om ändringen. Man kan också med hjälp av manuella inställningen flytta fram en order till en tidigare tid. Man kan från KDS flytta fram en order i tiden flertalet gånger.