Fristående återköp

Ibland går det inte att hitta kundens ursprungliga transaktion. Då kan du behöva göra ett fristående återköp, det innebär alltså en återbetalning utan att ha originaltransaktionen som grund.

I första hand ska du alltid välja att följa guiden för återköp baserat på originaltransaktionen då detta kommer vara allra bäst för tydligheten i redovisningen. Ibland kan det dock vara väldigt svårt att hitta kundens originalköp och då kan det bli läge att använda sig av detta sätt för att inte verksamheten ska stanna upp medan du letar ett kvitto som försvunnit i mängen.


För att göra ett fristående återköp följ dessa punkter:

  1. Tryck på Återköp i toppmenyn. Du skickas du tillbaka till köpvyn och där visas ett gult fält med texten "Återköp" i kassa-delen som indikerar att du är i återköpsläge
  2. Addera de önskade produkterna till kassan precis som ett vanligt köp. Det går även att addera produkterna innan man väljer Återköp, allt som ligger i varukorgen blir då inräknat i återköpet.
  3. Tryck betala, välj Genomför. 
  4. Stegen efter detta följer ett vanligt köp vid kontanthantering/kortbetalning.I det här läget kan man välja om man ska dela upp återköpet på olika betalsätt.
Se stycket om delad betalning.

OBS! Vid återköp med kort svarar kassan, "Vänligen ange ANVÄNDAR-LÖSEN:" Slå in kortterminalens pinkod i kassan för att godkänna och fortsätta. 


Ångrar du dig och vill avbryta Återköp så är det bara att klicka på det vita krysset i gula rutan så stängs återköpsläget. Du kan också gå till toppmenyn och klicka på återköp igen, då försvinner det och du är tillbaka i det vanliga betalläge