Genomförd betalning

När hela beloppet av det som skulle betalas utifrån kundvagnen täckts upp visas en konfirmationsvy. 

I denna visas totalen samt eventuell kontantväxel till kund. 

För att få bort denna vy klickar man någonstans på skärmen och nästa order genereras.