Underprodukter

Vissa produkter säljs inte separat utan är alltid ett tillbehör till någon annan produkt. Man kan lägga till dem på ett sätt som förhindrar att de kan säljas separat.

En underprodukt skapas genom att i Leeroy Cloud:

  1. Skapa en produkt 
  2. Göra inställningen att den inte går att sälja ensam under Products > POS > Sold separately? > No

Underprodukten kan sedan dras in i MPOS meny och dyker upp i kassan. Om den väljs i menyn kommer den lägga sig under den senast tillagda huvudprodukten i varukorgen.

Har ingen huvudprodukt lagts till ännu så händer det inget när man klickar på underprodukten. 

Underprodukten utmärker sig genom en plus-ikon i övre högra hörnet på sin menyknapp.