Ingredienser - Översikt

Ingredienserna är byggstenarna för recept och produkter. Såhär hittar du till vyn där du kan administrera dem.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Product management i sidomenyn och välj sedan Ingredients.


Den första vyn visar ingredienserna som du redan har skapat. Om du inte har lagt in några ingredienser ännu så är listan tom.


Listan visar från vänster till höger, ingrediensernas ID, namn, kategori, inköps information, kostnad och datumet de skapades eller datumet som de senast ändrades. ID skapas automatisk då du lägger till en ingrediens.
Du kan antingen scrolla för att hitta en specifik ingrediens eller så kan du söka efter den genom att skriva en del av namnet i sökfältet i toppen på sidan. Du kan välja att sortera listan på olika sätt, ursprungsläget är alltid att den sorteras i alfabetisk ordning men du kan också välja andra sätt som kanske passar din arbetsuppgift bättre.