Koppla in kassasystemet

En liten guide över hur kassasystemet är inkopplat.