Inställningar för states

"States" är de olika faser som en order kan vara i under beställningsprocessen (påbörjad, paketerad, serverad osv.). Här kan du läsa om hur du kan göra för att anpassa inställningarna efter era behov.

Inställningar för vilka states som ska arbetas med och visas på KDS:en hittas på alternativet Filter i menyn, under rubriken Interaction with order states.

Här ställer man in vilka states som man ska arbeta med och vad nästkommande state ska bli när man klickar på ordrarna. Detta görs via att välja en rad, exempelvis SENT, och välja var den ska leda när användaren klickar på en order som är i state SENT. Genom att trycka på den grå markeringen vid varje alternativ så får du fram en meny med valbara states.

Man kan även ställa in vilka states som ska vara synliga på den aktuella KDS:en via ögon-ikonerna längst till höger. Grönt betyder att det aktuella statet ska vara synligt, grått betyder att det inte ska visas på KDS:en.

Standardinställningarna ser ut såhär:

I praktiken betyder detta att KDS:en kommer att visa ordrar som är i state SENT (inkommen). När man klickar på denna order hamnar den i state PACKAGED (packeterad). Klickar man ytterligare en gång så kommer ordern hamna i state SERVED (serverad).

Arbetar man med flera olika KDS:er kan det finnas behov av att kunna dela upp arbetsflödet och därmed ha olika inställningar på enskilda KDS:er. Exempelvis kanske man vill att en KDS i köket och en utlämnings-KDS arbetar på olika sätt och ser olika states.


Exempel på inställningar för en köksstation

Här vill man exempelvis kunna se inkomna ordrar och kunna arbeta med dem fram till att de är FINISHED (färdiglagade). Efter att de är FINISHED finns inte behov av stationen att arbeta med dem eller se dem längre så därav används “leads to no interaction” på nästkommande states. Man har också valt att inte synliggöra ordrarna efter att man har skickat dem till FINISHED.

Exempel på KDS för en utlämningsstation

Här kan det finnas ett behov av att kunna se samtliga ordrar och hur det går för dem inne i köket, ögat är därför påslaget för samtliga states. Personal som arbetar med denna station arbetar dock enbart med ordrarna efter att de är färdiglagade i köket. Därav har de “no interaction” på alla states innan FINISHED.