Lägga in en rabatt manuellt via kassan

Manuella rabatter kan appliceras via kassan på antingen hela notan (alla produkter i varukorgen) eller på specifik produkt.

För att lägga till rabatt på hela notan öppnas denna lista från procentikonen i toppen av varukorgen. 

För att lägga till rabatt på specifik produkt håller man in någon sekund på den produkten i varukorgen.

Då öppnas vy med rabattlista. 

När någon rabatt har applicerats visas detta i kassan med gul markör och den valda procenten utskriven.

För att ta bort appliceras rabatt väljs alternativet Återställ rabatter i listan.