Layout på KDS

Man kan närsomhelst ändra storlek på orderkorten och dess textinnehåll.

Inställningar för layout

 

Detta görs via menyn och alternativet Settings. Storleken på orderkorten ändras i Column layout och här bestäms antalet orderkort som ska visas på varje rad. Textstorleken för orderkorten ändras under Font size for cards.Nedanför dessa inställningar kan man även välja om man vill ha produktsummeringen och linjen för tidsfiltrering synlig eller icke synlig på ordervyn.