My members - Översikt

Här kan du hitta alla kunder som har blivit medlem i appen.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Loyalty i sidomenyn och välj sedan My members.

Den första vyn är tom om ingen kund har blivit medlem i appen.

När det finns medlemar, så ser man från vänster till höger, ID, Namn, telefonnummer, email, när kunden blev medlem och när det senast uppdaterades.


Om man vill se mer detaljer om kunden så klickar man på de tre prickarna ute till höger och väljer Details.

 

Under Member information så ser samma information som på första sidan

 

Om ni har skapat Punch cards så läggs det in på höger sida, här kan man ge stämplar till kunderna, som ex kompensation.
För att kunna ge stämplar till kunden så får man under Stamps ange hur många stämplar som man vill ge, och sedan klickar man på Give stamps.


Under Orders så hittar ni kundens olika beställningar, för att se mer detaljer så klickar man på de tre prickarna ute till höger och väljer Detalis.

När man har klickat på Detalis så ser man mer information om just den ordern, samlad information, samt att du kan ta fram och kolla på kvittot.