Information på ordrarna

Ordrarna, eller lapparna, på din KDS berättar en hel del information. Här sammanfattar vi vad du kan se bara utifrån att titta på själva ordern.

Orders

 

Själva orderlapparna innehåller en hel del information. Dessa är det du ska hålla koll på när du arbetar med din KDS.

Den här bilden visar en order som betalats i kassan : Den innehåller följande information:

  1. Ordernumret som matchar kundens kvitto (Denna har #10)

  2. Vilket val kunden har gjort angående hur den vill ha sin order packad (Denna har “Takeaway”)

  3. Vilken säljkanal ordern kommer ifrån (Denna kommer från MPOS, alltså kassan)

  4. Vilka produkter som ingår i ordern och hur många. Du ser antal och produkt i svart. Om några specifika val har gjorts visas de upp på raden under produkten.

  5. Hur många produkter som totalt ingår visas i botten (“1 item“ = ”1 produkt”)

  6. En klocka som börjar räkna från då ordern kommer upp på KDS:en, så du enkelt kan hålla koll på hur länge sen det var kunden betalade. Toppen av lappen byter färg.

Grön = Det är mindre än 5 minuter sedan ordern lades

Gul = Det är under 10 minuter sedan, försök göra klart ordern

Röd = Det är mer än 10 minuter sedan