POS users - Skapa/editera

Under POS users så kan man skapa upp olika PIN koder till dina anställda som dom kan logga in med i kassan.

Vi lägger upp en default användare med PIN kod för att kunna logga in i kassan.
Det går bra att ha enbart ett inlogg för alla.


Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Organization i sidomenyn och välj sedan POS users.


Den första vyn visar de användare som redan har skapats. Om det inte har skapats någon så är denna sidan tom.


För att skapa en ny store så kan du klicka på knappen Create. Du kommer då till konfigurationssidan för en ny user.

Ange för- och efternamn på användaren, samt ett alias.
Identification number ska vara unikt för varje person, det kan vara ett anställningsnummer, telefonnummer eller bara 1, 2, 3.

Det Alias som du anger är även det som syns på kvittot för kunden.

Active bockar man i när just denna användare ska vara aktiverad och kunna arbeta i kassan.
En pinkod kommer att genereras och synas under bockrutan.
Behöver man generera en ny pinkod så klickar man på knappen Generate new PIN


Assign to store här kan du ange om denna användare ska vara knuten till en specifik store


Klicka på "Save" för att spara användaren.


Om du vill editera eller ta bort en användare så klickar du på de tre punkterna ute till höger för att få upp en lista med två val.

Om du klickar på Edit så blir du skickad till formuläret med information om användaren. Du kan då ändra informationen om den.
Om du trycker på Delete så väljer du att ta bort användaren permanent.

Du kommer att få en fråga gällande om du verkligen vill ta bort användaren, detta är en säkerhetsåtgärd för att försöka förhindra att man råkar ta bort recept av misstag.