Print groups - Skapa och editera

Skapa Print groups för att du enkelt ska kunna filtrera vad du vill ska synas på din köksskärm och orderbongar.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Product management i sidomenyn, välj Groups och sedan Print groups i övre menyn.

Den första vyn visar de grupper som du redan har skapat. Om du inte har lagt in några grupper ännu så är listan tom.


För att skapa en Print group så behöver du först klicka på Create i det övre vänstra hörnet.

Ange ett namn som du vill att denna grupp ska ha, exempelvis Pizza, Pasta, Dryck.
Och klicka sedan på Save.


Editera/ta bort


Om du vill editera eller ta bort en Print group så klickar du på de tre punkterna ute till höger för att få upp en lista med två val.

Om du klickar på Edit så blir du skickad till formuläret med namn på gruppen. Du kan då ändra endast namnet.
Om du trycker på Delete så väljer du att ta bort gruppen permanent.


Du kommer att få en fråga gällande om du verkligen vill ta bort gruppen, detta är en säkerhetsåtgärd för att försöka förhindra att man råkar ta bort grupper av misstag