Product groups - Skapa och editera

Lägg till produkter i Product groups för att kategorisera dina produkter. Du kan använda detta till att mappa vart försäljningen ska styra, till vilket konto, du kan även filtrera din försäljning.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Product management i sidomenyn, välj Groups och sedan Product groups i övre menyn.

Den första vyn visar de grupper som du redan har skapat. Om du inte har lagt in några grupper ännu så är listan tom.


För att skapa en Product group så behöver du först klicka på Create i det övre vänstra hörnet.

Du kommer först skapa upp Parent product group, en så kallad föräldragrupp.
Ange först ett namn som du vill att denna grupp ska ha, exempelvis Mat, Dryck eller Alkohol.
Hoppa sedan vidare och fyll i vilket VAT group (momsgrupp) som den ska tillhöra.
Och klicka sedan på Create.


När du har skapat upp dina Parent groups så kommer du kunna skapa upp undergrupper.
Detta gör du på samma sätt som innan, klicka på Create i det övre vänstra hörnet, fyll i det namn som du vill att din grupp ska ha. Exempelvis Pasta, Pizza eller Kall dryck, Varm dryck.

Ange sedan vilken Parent group som den tillhör, Pasta och Pizza tillhör Mat, Kall och Varm dryck tillhör Dryck.
VAT group behöver du inte fylla i i detta steg då den tar in information från föräldragruppen.

Klicka sedan på Create.


Editera/ta bort


Om du vill editera eller ta bort en Product group så behöver du kontakta vår Service Desk eller den som ansvarig för din Onboarding

Detta då vi ej vill att man ska råka ta bort eller ändra en Product group, det kan medföra mer problem om man redan har börjat skapa upp produkter.