Produktmix

En produktmix-rapport innehåller information om den totala försäljningen uppdelat i produktkategorier. Rapporten kan skrivas ut direkt på  kvittoskrivaren som är kopplad till kassan. 

Klicka på Rapporter i kassans huvudmeny. Här kan du välja att direkt skriva ut en produktmix för dagens eller gårdagens datum. Vill du ha en annan tidsperiod, t.ex. en produktmix för senaste veckans försäljning, väljer du önskat från- och till-datum i datumväljaren. Det går inte att skriva ut en produktmix som sträcker sig över mer än 31 dagar.