Produktpaket

Om en produkt har olika tillval så kan du göra beställningen enklare genom att lägga till ett produktpaket.

Produktpaket

Vissa produkter är uppsatta som Produktpaket. Dessa har underprodukter tillagda till sig. För vissa produkter i menyn kommer en pop-up vy visas där specifika val antingen kan eller måste väljas.

Om en produkt med upplagda underprodukter väljs i menyn:

  1. En ruta med kategoriflik och underprodukter visas upp.
  2. Det val av underprodukt som gjorts blir grön.
  3. Det går att navigera mellan kategoriflikarna och lägga till/ta bort val
  4. Tryck Applicera och underprodukterna läggs till i kundvagn

För Produktpaket där val måste göras:

  1. En gul rund markör på kategorifliken visar att kategorin har en regel gällande antalet produkter som får/behöver vara valda för att produkten ska kunna läggas till i kundvagn, och att denna regeln inte uppfylls.

För att göra ändringar på ett tillagt Produktpaket i varukorgen:

  1. Tryck på Produktpaketet i varukorgen så öppnas rutan med val på nytt.
  2. Tryck Applicera för att spara ändringar.