Produktsummering

Ordrarnas produkter och produktinnehåll summeras i appens nedre sektion.

Denna summering visar antalet av varje produkt som ska göras och kan vara till hjälp för att få en överblick. Det är valbart om man vill visa produktsummeringen på orderskärmen eller inte.

Om du vill lägga till eller ta bort fältet med produktsummering så går du in på menyn och väljer Settings. Du väljer genom att toggla på eller av "Show Product Summary".