Rapport - Financial Summary

Filter
Denna rapporttyp stöder filtrering på följande dimensioner:
- Stores

Filformat
Microsoft excel

Avsnitt i rapporten
Rapportsammanfattning
En allmän rapport som visar olika försäljningsstatistik på produktgruppsnivå.

Datum
Visar försäljningssiffrorna summerade per dag.


Fält

Typ

Beskrivning

Date

Datum

Datumet för försäljningen som sammanfattas.

Weekday

Text

Veckodagen för radens datum.

Number of receipts

Numerisk

Antalet kvitton.

Net sales

Decimal

Summan av nettoomsättningen för datumet. Detta exkluderar moms, rabatt, serviceavgift och dricks.

Gross sales

Decimal

Summan av bruttoförsäljningen för datumet. Detta exkluderar rabatt, serviceavgift och dricks.

Discount

Decimal

Den totala rabatten för all försäljning.

VAT X%

Decimal

Momsbeloppet enligt momssatsen X %. En kolumn per momssats.

Payment by X

Decimal

Betalningsbeloppet för betalningsmetod X. En kolumn per betalningsmetod.

Hour
Visar försäljningssiffrorna summerade per timme på dagen.

Fält

Typ

Beskrivning

Hour

Numerisk

Dagens timme.

Number of receipts

Numerisk

Antalet kvitton.

Net sales

Decimal

Summan av nettoomsättningen för timmen. Detta är efter rabatt och exklusive moms.

Gross sales

Decimal

Summan av bruttoförsäljningen för timmen. Detta är efter rabatt och inklusive moms.

Discount

Decimal

Den totala rabatten för all försäljning.

VAT X%

Decimal

Momsbeloppet enligt momssatsen X %. En kolumn per momssats.

Payment by X

Decimal

Betalningsbeloppet för betalningsmetod X. En kolumn per betalningsmetod.

Product Group

Visar försäljningssiffrorna per produktgrupp.

Fält

Typ

Beskrivning

Product group

Text

Namnet på produktgruppen.

Number of receipts

Numerisk

Antalet kvitton som innehåller den produkten.

Number of products

Numerisk

Antalet produkter i produktgruppen som har sålts.

Net sales

Decimal

Summan av nettoomsättningen för produktgruppen. Detta är efter rabatt och exklusive moms.

Gross sales

Decimal

Summan av bruttoförsäljningen för produktgruppen. Detta är efter rabatt och inklusive moms.

Discount

Decimal

Den totala rabatten för all försäljning.

VAT

Decimal

Momsbeloppet för all försäljning i denna produktgrupp.

Per Dining Type

Visar försäljningssiffrorna per produktgrupp och fördelat på Dining Type.

Fält

Typ

Beskrivning

Product group

Text

Namnet på produktgruppen.

Dining Type

Text

Visar om det var Eat In eller Take Away.

Number of receipts

Numerisk

Antalet kvitton som innehåller den produkten.

Number of products

Numerisk

Antalet produkter i produktgruppen som har sålts.

Net sales

Decimal

Summan av nettoomsättningen för produktgruppen. Detta är efter rabatt och exklusive moms.

Gross sales

Decimal

Summan av bruttoförsäljningen för produktgruppen. Detta är efter rabatt och inklusive moms.

Discount

Decimal

Den totala rabatten för all försäljning.

VAT

Decimal

Momsbeloppet för all försäljning i denna produktgrupp.

Repurchase

Visar antalet återköp på produktgrupp uppdelat på Dining type.

Fält

Typ

Beskrivning

Product group

Text

Namnet på produktgruppen.

Dining Type

Text

Visar om det var Eat In eller Take Away.

Number of receipts

Numerisk

Antalet kvitton som innehåller den produkten.

Number of products

Numerisk

Antalet produkter i produktgruppen som har sålts.

Net sales

Decimal

Summan av nettoomsättningen för produktgruppen. Detta är efter rabatt och exklusive moms.

Gross sales

Decimal

Summan av bruttoförsäljningen för produktgruppen. Detta är efter rabatt och inklusive moms.

VAT

Decimal

Momsbeloppet för all försäljning i denna produktgrupp.