Rapport - Net Sales

Filter

Denna rapporttyp stöder filtrering på följande dimensioner:

- Stores


Filformat
Microsoft excel

Avsnitt i rapporten

Rapportsammanfattning

En sammanfattning av rapportparametrarna och resultategenskaper.

Net Sales

Visar det totala antalet dagliga kvitton och nettoförsäljning för de filtrerade datumen.

Fält

Typ

Beskrivning

Date

Datum

Datum för de aggregerade siffrorna.

Day

Text

Namnet på veckodagen.

Restaurant

Text

Namnet på butiken.

Ticket Count

Numerisk

Antalet notor för den dagen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen (på kvittonen) för den dagen. Detta är efter rabatt och exklusive moms.

Average sales value

Numerisk

Det genomsnittliga försäljningsvärdet för den dagen

Sales area

Text

Området där det såldes

Sales channel

Text

Försäljningsförändringen såldes den över. TPOS, MPOS, EPOS, APP, WEB