Rapport - Product Mix Sales

Filter

Denna rapporttyp stöder filtrering på följande dimensioner:

- Area
- Article
- Revenue Center
- Store


Filformat

Microsoft Excel

Sektioner i rapporten

Rapportsammanställning

En sammanfattning av rapportparametrarna och resultategenskaper.

Försäljning

Visar antalet produkter som säljs av butikerna.

 
 

Fält

Typ

Beskrivning

Product ID

Numerisk

Produktens ID.

Item name

Text

Namnet på produkten.

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Rating

Text

Hur väl produkten presterar, ur ett försäljningsperspektiv.

Product Group Level

Text

Namnet produktgrupp produkten är tilldelad.

Product Group Level 1

Text

Namnet på produktgruppen på första nivån.

Product Group Level 2

Text

Namnet på produktgruppen på andra nivån.

Product Group Level 3

Text

Namnet på produktgruppen på tredje nivån.

Product Group Level 4

Text

Namnet på produktgruppen på fjärde nivån.

RC-Sales

Visar antalet sålda produkter för de olika intäktsställena.

Fält

Typ

Beskrivning

Revenue Center

Text

Namnet på intäktscentralen.

Product ID

Numerisk

Produktens ID.

Item name

Text

Namnet på produkten.

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Product Group Level

Text

Namnet produktgrupp produkten är tilldelad.

Product Group Level 1

Text

Namnet på produktgruppen på första nivån.

Product Group Level 2

Text

Namnet på produktgruppen på andra nivån.

Product Group Level 3

Text

Namnet på produktgruppen på tredje nivån.

Product Group Level 4

Text

Namnet på produktgruppen på fjärde nivån.

Product sales per Product Group

Visar antalet försäljningar för de olika produktkategorierna för företaget.

Fält

Typ

Beskrivning

Group

Text

Namnet på produktgruppen.

Product ID

Numerisk

Produktens ID.

Item name

Text

Namnet på produkten.

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Product Group Level

Text

Namnet produktgrupp produkten är tilldelad.

Product Group Level 1

Text

Namnet på produktgruppen på första nivån.

Product Group Level 2

Text

Namnet på produktgruppen på andra nivån.

Product Group Level 3

Text

Namnet på produktgruppen på tredje nivån.

Product Group Level 4

Text

Namnet på produktgruppen på fjärde nivån.

RC-Area-Sales

Visar antalet sålda produkter för de olika butikerna.

Fält

Typ

Beskrivning

Revenue Center

Text

Namnet på intäktscentralen.

Area

Text

Namnet på området i butiken.

Product ID

Numerisk

Produktens ID.

Item name

Text

Namnet på produkten.

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Product Group Level

Text

Namnet produktgrupp produkten är tilldelad.

Product Group Level 1

Text

Namnet på produktgruppen på första nivån.

Product Group Level 2

Text

Namnet på produktgruppen på andra nivån.

Product Group Level 3

Text

Namnet på produktgruppen på tredje nivån.

Product Group Level 4

Text

Namnet på produktgruppen på fjärde nivån.

RC-Product sales per PG

Visar antalet försäljningar för de olika produktkategorierna, för intäktsställena.

Fält

Typ

Beskrivning

Revenue Center

Text

Namnet på intäktscentralen.

Group

Text

Namnet på produktgruppen.

Product ID

Numerisk

Produktens ID.

Item name

Text

Namnet på produkten.

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Product Group Level

Text

Namnet produktgrupp produkten är tilldelad.

Product Group Level 1

Text

Namnet på produktgruppen på första nivån.

Product Group Level 2

Text

Namnet på produktgruppen på andra nivån.

Product Group Level 3

Text

Namnet på produktgruppen på tredje nivån.

Product Group Level 4

Text

Namnet på produktgruppen på fjärde nivån.

RC-Area-Product sales per PG

Visar antalet försäljningar för de olika produktkategorierna, för restaurangerna.

Fält

Typ

Beskrivning

Revenue Center

Text

Namnet på intäktscentralen.

Area

Text

Namnet på området i butiken.

Group

Text

Namnet på produktgruppen.

Product ID

Numerisk

Produktens ID.

Item name

Text

Namnet på produkten.

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Product Group Level

Text

Namnet produktgrupp produkten är tilldelad.

Product Group Level 1

Text

Namnet på produktgruppen på första nivån.

Product Group Level 2

Text

Namnet på produktgruppen på andra nivån.

Product Group Level 3

Text

Namnet på produktgruppen på tredje nivån.

Product Group Level 4

Text

Namnet på produktgruppen på fjärde nivån.

Product Group level 1 - Sales

Visar antalet försäljningar av produktgrupp nivå 1.

Fält

Typ

Beskrivning

Product Group ID

Numerisk

Produktgruppens ID.

Product Group name

Text

Namnet på produktgruppen

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Rating

Text

Hur väl produkten presterar, ur ett försäljningsperspektiv.

Product Group level 2 - Sales

Visar antalet försäljningar av produktgrupp nivå 2.

Fält

Typ

Beskrivning

Product Group ID

Numerisk

Produktgruppens ID.

Product Group name

Text

Namnet på produktgruppen

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Rating

Text

Hur väl produkten presterar, ur ett försäljningsperspektiv.

Product Group level 3 - Sales

Visar antalet försäljningar av produktgrupp nivå 3.

Fält

Typ

Beskrivning

Product Group ID

Numerisk

Produktgruppens ID.

Product Group name

Text

Namnet på produktgruppen

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Rating

Text

Hur väl produkten presterar, ur ett försäljningsperspektiv.

Product Group level 4 - Sales

Visar antalet försäljningar av produktgrupp nivå 4.

Fält

Typ

Beskrivning

Product Group ID

Numerisk

Produktgruppens ID.

Product Group name

Text

Namnet på produktgruppen

Number of Items sold

Numerisk

Antalet sålda enheter.

Gross Sales

Decimal

Den totala bruttoförsäljningen, d.v.s. inklusive moms, med eventuell rabatt avdragen.

Net Sales

Decimal

Den totala nettoomsättningen, d.v.s. avdrag för moms.

Total Cost

Decimal

Den totala berednings- och tillverkningskostnaden.

Gross Profit

Decimal

Tillägget av nettoomsättningen och totalkostnaden.

Discount

Decimal

Rabatten gällde produkten.

Qty Percentage

Decimal

Procentandelen av antalet sålda produkter.

Sales Volume Percentage

Decimal

Procentandelen av bruttoförsäljningsvärdet för sålda produkter.

Costs Percentage

Decimal

Procentandelen av kostnaden för sålda produkter.

Profit Percentage

Decimal

Procentandelen av intjänad vinst.

Avg Unit Price

Decimal

Det genomsnittliga priset för en enhet.

Rating

Text

Hur väl produkten presterar, ur ett försäljningsperspektiv.

 

OBS: RC är förkortningen för Revenue center och PG är förkortningen för Product group.