Rapport - Raw Orders

En textfil som innehåller rådata för beställning.

Filter

Denna rapporttyp stöder inte aggregering eller filtrering.

Filformat

Zip-arkiv med en enda fil med kommaseparerade värden (CSV)

Sektioner i rapporten
Rapporten är en enda fil med en tabell formaterad som textrader med ett kommatecken som separerar alla kolumner.
 

Fält

Typ

Beskrivning

BILL_ID

Numerisk

ID:t för den kvittot som beställningen tillhör.

SYSTEM_TYPE

Text

Namnet på typen av källsystem.

ORGANIZATION_ID

Numerisk

Organisationens unika ID i Leeroy-systemet.

ORGANIZATION_NAME

Text

Namnet på organisationen i Leeroy-systemet.

RESTAURANT_ID

Numerisk

Butikens ID

RESTAURANT_NAME

Text

Namnet på butiken.

AREA_ID

Numerisk

ID för området i butiken.

AREA_NAME

Text

Namnet på området i butiken.

REVENUE_CENTER_ID

Numerisk

Namnet på området i butiken.

REVENUE_CENTER_NAME

Text

Namnet på intäktscentralen.

ORDER_CHANNEL

Text

Namnet på typen av kanal för beställningarna.

MAIN_GROUP_1

Text

Produktgruppen på högsta nivån.

MAIN_GROUP_2

Text

Produktgruppen på andra nivån.

MAIN_GROUP_3

Text

Produktgruppen på tredje nivån.

MAIN_GROUP_4

Text

Produktgruppen på fjärde nivån.

ARTICLE_NAME

Text

Namnet på artikeln/produkten.

ORDER_TYPE

Text

Typ av beställning;

  • Ordning

  • Underordning

  • Återköp

  • Modifiering

CURRENCY_CODE

Text

ISO-4217 formaterad valutakod.

TIMESTAMP

Datum och tid med tidszon

Datum, tid och tidszon då beställningen markerades som slutförd.

ORDER_COUNT

Decimal

Antalet beställningar.

PRICE_SUBTOTAL

Decimal

Priset exklusive allt utom moms.

VAT

Decimal

Momsen gällde för beställningen.

DISCOUNT

Decimal

Rabatten gällde för beställningen.

SERVICE_CHARGE

Decimal

Serviceavgiften läggs till beställningen.

COST

Decimal

Anskaffnings- eller tillverkningskostnaden för artikeln.

PRICE_INCLUDING_ALL

Decimal

Priset inklusive moms, rabatt och serviceavgift.

PRICE_EXCLUDING_ALL

Decimal

Priset exklusive moms, rabatt och serviceavgift.