Rapport - Revenues

Filter

Denna rapporttyp stöder filtrering på följande dimensioner:

- Stores


Filformat

Microsoft Excel

Sektionen i rapporten

Rapportsammanfattning

En sammanfattning av rapportparametrarna och resultategenskaper.

Summa intäkter

Bladet The Revenue Totals visar de totala intäkterna för varje månad varje år för alla butiker tillsammans.

 

 

Fält

Typ

Beskrivning

Month

Text

Månaden.

Year

Numerisk

Året för inkomstsummorna.

Revenue

Decimal

Den totala intäkten för den månaden det året för alla butiker tillsammans.

Accumulated

Decimal

De ackumulerade intäkterna för den månaden det året för alla butiker tillsammans.

Comparison (%)

Decimal

Skillnaden i omsättning jämfört med föregående år för den månaden för alla butiker tillsammans.

Accumulated (%)

Decimal

Den ackumulerade skillnaden i omsättning jämfört med föregående år för den månaden för alla butiker tillsammans. 

Revenue per Restaurant

Bladet Intäkt per restaurang visar den totala intäkten för varje månad varje år per butik.

Fält

Typ

Beskrivning

Month

Text

Månaden.

Year

Numerisk

Året för inkomstsummorna.

Revenue

Decimal

Den totala intäkten för den månaden det året för alla butiker tillsammans.

Accumulated

Decimal

De ackumulerade intäkterna för den månaden det året för alla butiker tillsammans.

Comparison (%)

Decimal

Skillnaden i omsättning jämfört med föregående år för den månaden för alla butiker tillsammans.

Accumulated (%)

Decimal

Den ackumulerade skillnaden i omsättning jämfört med föregående år för den månaden för alla butiker tillsammans.