Rapporter - Service Time

Service Time är en del av verksamheten. Du får den genomsnittliga servicetiden per timme för den tid köket behöver för att förbereda sina beställningar, vilket är från det att en beställning dyker upp i KDS tills den har markerats som levererad.

Filter

Denna rapporttyp stöder filtrering på följande dimensioner:

- Stores


Filformat

Zip-arkiv med en enda fil med kommaseparerade värden (CSV)

Sektioner i rapporten

Rapporten är en enda fil med en tabell formaterad som textrader med ett kommatecken som separerar alla kolumner.

 
 

Fält

Typ

Beskrivning

ORGANIZATION_ID

Numerisk

Organisationens unika ID i Leeroy-systemet.

ORGANIZATION_NAME

Text

Namnet på organisationen i Leeroy-systemet.

RESTAURANT_ID

Numerisk

Butikens ID.

RESTAURANT_NAME

Text

Namnet på butiken.

DATE

Date

ISO-8601 formaterat datum.

HOUR

Numerisk

Dagens timme; 0-23

Det här fältet finns bara om den valda aggregeringen är per timme.

AVERAGE_SERVICE_TIME

Decimal

Anpassad formaterad varaktighet; "Minuter. Sekunder"