Reports - Översikt

Under reports så kan du skapa upp rapporter av olika slag, om du vill följa exempelvis din försäljning. Det kan skapas och skickas automatiskt eller manuellt.

Det finns ett flertal olika rapporter som du kan ta fram för att exempelvis följa din totala försäljning, din netto försäljning, om du vill kolla på produktnivå, SIE mm.

Vi har mallarna för dina rapporter, men hur, när och om du vill ha alla rapporter bestämmer du själv.

Du kan välja om det ska skickas ut exempelvis, en gång på dag, vecka, månad mm, du kan även bestämma om dessa ska skickas till någon speciell person inom företaget.

För att få hjälp att sätta upp de olika rapporterna så kan du klicka här.