Skapa rapport

Business Insights stödjer olika typer av rapporter som kan genereras manuellt eller schemalagda och skickas till en eller flera angivna e-postadresser.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Insights i sidomenyn och välj sedan Reports.

Den första vyn visar de rapporters som du redan har skapat. Om du inte har lagt in några ännu så är listan tom.

Först ska vi skapa en rapport så behöver du vara under fliken Configurations.

För att skapa en rapport så klickar du på Create i det övre vänstra hörnet.

När du gjort detta så kommer du vidare till sidan där vi sätter upp de inställningar som du vill ha för just denna rapport.

Scheduled generation - Välj om du vill ha den ska skapas upp automatiskt.
Om du ställer in detta på ON måste du ange ett schema.

Label - Skriv en bra etikett för rapporten. Om du har flera rapporter som använder samma nyckeltal med olika filter, välj ett namn som enkelt skiljer de olika rapporterna åt.

Report types - Det finns olika rapporttyper som hjälper din organisation att hålla koll.

Se våra olika rapport typer för att förstå vad varje rapport innehåller och kan användas till.

Schedule periodicity - Välj hur ofta rapporten ska genereras. Välj mellan Manually eller en periodicitet; Daily, Weekly, Monthly, Quarterly eller Yearly.
Om du väljer Manuellt kommer rapporten inte att genereras automatiskt, även om du ställer in Scheduled generation On.

Hour of dayVilken tid på dygnet ska denna skapas upp.

Recipients (comma-separated) - Lägg till e-postadresser att skicka genererade rapporter till. T.ex. "foo@bar.com, bar@foo.com"

När detta är klart så sätter man sista inställningen på höger sidan under Date span, om du har valt att den ska skapas upp automatiskt så behöver du här endast välja Choose fram predefined time periods.

Om du har valt att den ska skapas varje dag så väljer du i listan Yesterday, om du har valt månadsvis så väljer du i listan Previous month.


Klicka på "Save" för att spara.