Söka Option group på beskrivning

Du kan söka upp en Option group på dess namn men ofta kan man sitta med många Option groups som heter samma sak. Du kan då använda dig av beskrivningen för att separera dem.

Om du lägger in en Option group med en beskrivning


...så kan du söka efter beskrivningen istället för namnet för att enkelt separera grupperna från varandra även om de har samma namn.  


Så här kommer det se ut om du vill lägga till en Option group i en produkt: