Settings

Här kan man ställa in vissa saker som styrs på organisationsnivå.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Organization i sidomenyn och välj sedan Settings.

Första vyn så ser man Settings och detta är Organization settings

Man kan lägga in en Email som läggs default om man inte lagt in någon på store nivå, detsamma gäller för swish nummer, om man inte har lagt in något på store nivå så används det som är på organisations nivå.
Man kan även ställa in valuta, denna sätts när onboarding skapar upp organisationen.


Nästa flik är Invoice och Invoice settings, om man har faktura som betalsätt så får man här bocka i att det tillåts, samt om man använder sig av Fortnox eller Tripletex.

Man kan ange om det ska vara någon faktura kostnad, om det ska finnas någon förfalla dag, exempelvis, den ska betalas inom 30 dagar, och sist är att man kan lägga in en avslutningstext till kunden, exempelvis Tack för ditt köp!

Klicka på "Save" för att spara.


Nästa flik är Preorder och Cart information in web preorder

Här kan man lägga in en informationstext som syns ovanför varukorgen i er web preorder.

Klicka på "Save" för att spara användaren.


Sista fliken är External payment types, här kan man skapa upp externa betalsätt, som exempelvis Faktura (om man använder annan än Fortnox eller Tripletex) eller Foodora.

Om du inte har skapat upp något så är listan tom


För att skapa ett nytt betalsätt så kan du klicka på knappen Create. Du kommer då till konfigurationssidan för en ny user.

Och sedan skriver du in ett namn på betalsättet och klickar på Create, namnet kommer att visas i kassan men även i rapporterna.

När du har skapat betalsätten så hamnar dom i listan.