Settings

Under settings lägger man in hur man vill att aktiveringen av företagskunder ska gå till.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Loyalty i sidomenyn och välj sedan My members.
Du har tre val, antingen Business customers, Members eller Settings.

Klicka på Settings för att kunna göra inställningar för aktiveringen av dina företagskunder.

Om man bockar i Auto activate business customers? så kommer företagskunderna att aktiveras automatiskt, om man väljer att inte bocka in denna så behöver man logga in i Leeroy Cloud, klicka på Business customers och aktivera dessa manuellt, en guide för hur du gör det hittar du här.
Du kan välja om det ska gå ett mail till en specifik person eller till flera inom företaget när det är någon som vill bli en företagskund, detta ställer du in under Email notifications.


Klicka på "Save" för att spara.