Skapa article

Artiklar är ett bra sätt att nå dina medlemmar genom appen och web pre-order. Använd detta för att informera om nya menyer, öppningar, evenemang eller nya erbjudanden som du vill pusha extra!

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Loyalty i sidomenyn och välj sedan Article.

Den första vyn visar de artiklar som du redan har skapat. Om du inte har skapat några ännu så är listan tom.


För att skapa en Article så klickar du på Create i det övre vänstra hörnet.


Ange ett (internt) namn för artikeln så att du senare enkelt kan hitta den under dina artiklar.

Välj en befintlig kampanj att lägga till/länka artikeln till.
(Du måste skapa en kampanj först om du inte har en. Hur du skapar en Campaign hittar du här!)


Target group
Målgruppen är ditt sätt att välja ut de specifika användare du vill nå med din kommunikation. Du har många val och möjligheter här för att rikta dig mot specifika kunder och beteenden.

Klicka på den målgrupp du vill nå.

Everyone – App & wpo-användare

Verified members – alla som har skapat ett konto - appanvändare

Custom group – möjligheten att rikta in din artikel till en grupp kunder beroende på när eller vad de har köpt tidigare. Hur du sätter dessa inställningar hittar du här!

Eller om du har:

Business customers – detta kommer att nå ut till din företagskunds lista över registrerade användare. Du kan välja mer än en kund.

Loyalty level – Välj den specifika lojalitetsnivå som du vill skicka kommunikationen till.


Inställningar 

Scheduling
Välj datum för när du vill att artikeln ska börja och sluta. (Det kommer inte att synas och visas i appen förrän startdatumet.) Klicka på fyrkanten med datum. En kalenderruta dyker upp. Klicka på önskade datum.

Number of days the communication will be visible after registration in app
Den här inställningen är användbar om du gillar att kommunicera och premiärvisa nya kunder under de första dagarna/veckorna men inte låter alla andra se det.
Ange hur många dagar du vill att det ska vara synligt i rutan, eller lämna det tomt om du vill att det ska vara under hela den schemalagda perioden.

When should the customer have registered in the app to receive the article?
Använd detta för att rikta in dig på medlemmar som har registrerat sig under en viss tidsperiod.
För att välja datum, klicka i rutan Datum för att välja ett datum. Du kan välja antingen ett Från-datum eller ett Till-datum eller både Från och Till.

Available on sales channel

Detta gäller endast om du har webbförbeställning, annars hoppa över detta.
Här kan du bestämma om artikeln också ska vara tillgänglig för overifierade webbförbeställningskunder.


Push setting
Fyll i ett meddelande om du vill meddela dina kunder/önskad målgrupp om artikeln, max 100 tecken. Pushen kommer att skickas på morgonen efter startdatumet för ditt erbjudande/artikel.
(Tänk på att för många push-meddelanden kan vara irriterande för kunderna.)


Skapa en artikel

Image - Importera en bild för att representera din artikel. Klicka på plustecknet "+" och välj en bild från din dator. Flytta eller zooma den prickade fyrkanten för att få din bild efter önskemål.
Bilden måste ha de horisontella proportionerna som bilden ovan för att passa för försäljningskanalerna.

Communication placement - Bestäm om du vill att artikeln ska visas i nyhetsflödet, eller alltid placeras högst upp i nyhetsflödet. (Om du lägger till fler än en som topp, se senast skapade kommer att trycka ned de tidigare. Detta är samma sak för app- och webbförbeställning.

Heading - Skriv texten till rubriken. Rubrik är rubriken på din artikel.

Body - Skriv texten till innehåll. Denna text visas när kunden klickar och öppnar artikeln. Du kan lägga till en länk eller t.ex. fet, kursiv eller understruken text.


Save and Publish!

Tryck på Save i det nedre högra hörnet när du känner dig nöjd med din artikel eller vill lämna den för nu och komma tillbaka senare och ändra saker.
Spara är inte detsamma som publicera.
Om du vill publicera nu, fortsätt till Summary.


Sammansfattning

Klicka på Summary högst upp på sidan för att fortsätta.
Här kan du se en sammanfattning av din artikel.

Läs den noggrant och se till att allt ser rätt ut. Om du vill ändra något, gå bara tillbaka genom att klicka på "Article" högst upp på sidan och redigera informationen. Kom ihåg att spara efter en ändring.

Publicera

Tryck på Publish när du känner dig nöjd med din artikel.

Artikeln kommer att dyka upp i appen från startdatumet du angav i schemaläggnings sektionen under Inställningar.