Skapa Cross Sells

Såhär gör du för att skapa en Cross Sells

Gå in på översikten för Cross Sells i Leeroy Cloud genom att klicka på Product management i sidomenyn och sedan välja Cross Sells. Klicka sedan på Create i det övre vänstra hörnet.


Först så får du sätta ett namn på din Cross Sells, detta syns inte ut mot kunden, utan är till för att ni internt i Cloud ska kunna hitta rätt. Klicka sedan på Create för att gå vidare.

 

Nästa steg så kan du uppdatera det interna namnet, du kan även lägga till en intern beskrivning.

Du lägger även till "vikt" detta är om man har flera Cross sells så kan man styra vilken som ska synas först. Den mest högst siffra syns först.

Display name: detta är det som syns ut mot kunden, exempelvis "Vill du köpa till en extra dipp?"
Display dialog: detta syns också ut mot kunden och denna är mer en beskrivning vad denna Cross sells  innebär för kunden.

Additional sales: genom att klicka på Select products så får du välja vad det är som du vill fråga om kunderna vill köpa, som exempelvis olika dippar.


Sell on products: här får man välja vilka produkter som ska trigga igång dessa Cross sells, exempelvis om kunden köper en strips så ska det komma en Pop-up som frågar, "Vill du köpa en extra dipp?"

Save


Klicka på "Save" för att spara din Cross sell.