Generera en rapport manuellt

När du har skapat en rapportkonfiguration kan du skapa en rapport manuellt. Alla rapporter kan genereras manuellt, även om den har ställts in för att genereras automatiskt.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Insights i sidomenyn och välj sedan Reports.

Den första vyn visar de rapporters som du redan har skapat. Om du inte har lagt in några ännu så är listan tom. 

Först ska vi skapa en rapport så behöver du vara under fliken Configurations.
Hitta den rapport du vill generera en rapport för genom att titta i listan. Du kan minska antalet rapporter som visas genom att söka i sökfältet ovanför listan.

Klicka sedan på de tre prickarna ute till höger för att få fram olika alternativ, för att generera en rapport manuellt så klickar du på Generate

Här kan du sätta om du vill filtrera, ex om du vill se endast en specifik store, eller produkt.
Ange e-postadresserna till mottagarna för rapporten om det behövs.
Om du vill använda samma mottagare som den förinställda rapportkonfigurationen, klicka på knappen Use pre-defined-receivers.

Du fyller i för vilket datum som du vill att rapporten ska genereras

Och klickar sedan på Generate


Om rapporten genereras utan problem kommer den att vara tillgänglig via Results.


För att få fram rapporten så klickar du först på Insight i vänstra menyn och väljer sedan Reports, Results.

Den genererade rapporten bör vara ett av resultaten överst på listan. Namnet på rapporten och den genererade tiden kan hjälpa dig att hitta rätt rapport.

För att ladda ner rapporten så behöver du klicka på de tre prickarna ute till höger och klicka på Download


När detta är klart så har du den på din dator.