Skapa ingrediens

Du behöver skapa och lägga in de ingredienser som du sedan vill kunna bygga recept med.

Gå in på översikten för ingredienser i Leeroy Cloud genom att klicka på Product management i sidomenyn och sedan välja Ingredients. Klicka sedan på Create i det övre vänstra hörnet.


20220926_22_44_04

Fält

Ingredient category - Typ av livsmedel, till exempel mat eller dryck.
Unit category - I vilken typ av mängd ingrediensen kommer vid inköp, som t.ex. vikt eller antal.
Default unit - Vilken storlek man köper in råvaran i, till exempel i kilo eller volym. Ett exempel är att om vikt angetts i "Unit category" så anger man kilo, gram eller annat viktmått här.

Alternativ för att spara

"Save"-knappen har tre alternativ du kan välja mellan genom att klicka på pilen. Detta bestämmer vad som händer när du sparar ingrediensen:

Save and close - Spara och stäng popup-fönstret—återgå till listan (default).
Save and edit details - Spara och gå till sidan för mer avancerade inställningar.
Save and add another - Spara och återställ formuläret för att snabbt kunna lägga till fler.

Du kan även klicka på "Reset" för att tömma samtliga fält, inklusive dropdown-menyerna.

Grundläggande information


Ingrediensen måste ha ett namn så att man kan söka efter den då det är dags att skapa ett recept. Beskrivning är användbart om du vill informera om något gällande ingrediensen (syns endast i Cloud).

Om "View in report" är valt så kommer ingrediensen att inkluderas i rapporter. Det är användbart om du vill ta ut rapporter på ingrediensnivå.

Inställningar för ingrediensen


Enheter, kategori och portion är olika sätt att räkna ut en kostnad för ingrediensen. Denna behöver vara ifylld på samtliga ingredienser i ett recept för att kunna få fram den riktiga kostnaden för receptet.


Unit category - Hur mäts den här kategorin? Exempelvis volym, vikt, antal bitar.
Default unit - Vilken typ av inköpsenhet, till exempel kilo.
Ingredient category - Typ av ingrediens, exempelvis mat eller dryck. 

Om du ska definiera en portionsstorlek så kommer de här värdena att vara förvalda när du inkluderar en ingrediens i ett recept.

Basic portion value - Hur många/mycket av detta värde är med i en normal portion? 
Basic portion size -  Vilken typ av måttenhet ingår denna ingrediens i en portion, t.ex. gram.

Ingrediensens kostnad


Här ställer du in kostnaden för produkten. Informationen används för att räkna ut kostnaden för de recept som den aktuella ingrediensen läggs till i.


Base cost - Kostnaden för inköp av ingrediensen i den storlek den köps in i, till exempel om det köps in i kilo så ska inköpspriset anges per kilo.
Added cost - Om det tillkommer någon extra kostnad för manuell förberedelse av ingrediensen för att den ska kunna användas. Till exempel att manuellt skiva eller hacka. (Du kan ange detta i decimalform eller i procentform)
Final base cost - Den totala kostnaden för ingrediensen, inklusive eventuella extra kostnader, detta uppdateras automatiskt. Du behöver alltså inte själv fylla i detta värde.

Save


Klicka på "Save" för att spara ingrediensen.