Skapa Option group (Preview)

Såhär gör du för att skapa en ny Option group.

Gå in på översikten för Option groups (Preview) i Leeroy Cloud genom att klicka på Product management i sidomenyn och sedan välja Option groups (Preview). Klicka sedan på Create i det övre vänstra hörnet.


Ange ett namn som du vill att denna grupp ska ha, exempelvis Pizza, Pasta, Dryck.
Och klicka sedan på Save.

 

Här kan du ändra namnet eller ange en beskrivning, lägg till en beskrivning för att göra denna Option group unik och enkel att söka fram. Det kan finnas anledning att ha flera Option groups som heter samma sak eftersom namnet är det som visas i exempelvis appen. Beskrivningen kan hjälpa dig att skilja på dem. Beskrivningen är intern och visas endast i Leeroy Cloud. 

Expanded by default: betyder att alternativen ligger synliga om en kund vill köpa produkten som har denna Option group. Om den är urbockad så måste kunden själv klicka på Option groupen för att expandera den. (Gäller för APP/WEBB och expresskassa)
Show before adding product: betyder att om man väljer en produkt som denna Option group ligger aktiv på så kommer den att visas som en pop up-ruta före man kan lägga till den i varukorgen. (Gäller för kassan) 


Klicka på Add products eller Add ingredients för att lägga in det du vill ska finnas med i din Option group.

Om du väljer Add ingredients så får du upp denna vy, här kommer alla de ingredienser som du har skapat upp. Det kan komma till användning om man exempelvis vill göra en Option group med ingredienserna i en speciell måltid och låta kunden välja bort de ingredienser som dom inte vill ha.

All product: Här ser du alla dina produkter/ingredienser, du kan enkelt filtrera dessa genom att använda dig av product filter på vänster sida.

Selected products: Här ser du de produkter/ingredienser som du redan har valt.

Klicka på OK när du har valt de produkter/ingredienser som du vill ha till denna Option group.När du har valt de ingredienser som du vill ha i din Option group så får du fram denna vy, 
Sort option: Hör väljer du hur du vill sortera de olika ingredienserna, hur de ska visas ut mot kunden. (Ingredienser är ifyllda i APP/WEBB och expresskassan, vill kunden ta bort en ingrediens så kan dom lätt bocka ur den)Om du väljer Add products så får du upp denna vy, här kommer alla de produkter som du har skapat upp. Det kan komma till användning om man exempelvis vill göra en Option group med tillval, dryck, dressing eller liknande.


All product: Här ser du alla dina produkter/ingredienser, du kan enkelt filtrera dessa genom att använda dig av product filter på vänster sida.

Selected products: Här ser du de produkter/ingredienser som du redan har valt.

Klicka på OK när du har valt de produkter/ingredienser som du vill ha till denna Option group.

Fält

Min selection:
Här kan du välja om kunden måste välja minst ett av valen.
Max selection:
Här kan du välja om kunden får välja max ett av valen.
Max selection using option price:
Här väljer du hur många gånger som kunden kan använda sig av Option price.
Sort option:
Hör väljer du hur du vill sortera de olika produkterna.
Mandatory: Bockar du i denna så är den förvald för kunden, samt att kunden kan inte välja bort det.
Preselected:
Denna kan användas om man har en rekommendation till kunden, den är förvald men kunden kan välja bort den.
Original price:
Här ser man ordinarie pris på produkten.
Option price:
Här kan du lägga in ett annat pris än det ordinarie, om man exempelvis vill skapa en meny och dryck är billigare, eller om en produkt ska ingå.


Klicka på "Save" för att spara Option group.